Všeobecné podmínky

Tato Všeobecná pravidla soutěží (dále jen „VPS“) jsou platná pro všechny soutěže zveřejněné na serveru Statnynakup.cz. Platnost těchto VPS je ode dne 1. 1. 2018 až do vydání nové verze, která bude zveřejněna opět na této stránce.

 

1. Obecná ustanovení

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny soutěže na serveru Stastnynakup.cz určeny pro uživatele starší 18 let s bankovním účtem pro případné výhry na území České republiky a Slovenské republiky. Účastníkem soutěže se stává každý uživatel serveru Stastnynakup.cz, který se zaregistruje, přihlásí a přejde na stránku partnera přes server Stastnynakup.cz a nebo splní podmínky sdílení serveru Stastnynakup.cz, který tímto zároveň vyjádří souhlas se zněním pravidel dané soutěže i těchto VPS.
 

Není-li uvedeno jinak, je organizátorem soutěže provozovatel serveru Stastnynakup.cz, a to společnost Wild trans s. r. o., se sídlem Jaurisova 515/4, 141 00 Praha 4, IČ: 05176654, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 259510 (dále jen „provozovatel serveru“).

 

Výhry v soutěžích provozovatele nejsou soudně vymahatelné, provozovatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěže upravit pravidla soutěže a také právo soutěž kdykoliv a bez náhrady zrušit. Z účasti v soutěžích jsou vyloučeni všichni zaměstnanci provozovatele, a to včetně jiných externích spolupracovníků pobírajících za služby pro provozovatele finanční či jiné odměny.

 

Výherci soutěže budou na svoji výhru upozorněni elektronickou cestou. Výhercem se může stát jen takový uživatel, který splní podmínky soutěže a který bude vylosován elektronickým losovacím systémem provozovatele. V případě, že výherce soutěže nebude na upozornění o své výhře reagovat do 7 dnů po odeslání vyrozumění, vyhrazuje si provozovatel právo předání výhry odmítnout.

 

Každý účastník soutěže souhlasem s těmito VPS poskytuje provozovateli serveru výslovný souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti využil pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, je možné jej však odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Každý účastník soutěže dále souhlasí s tím, aby v případě, že získá některou z cen, bylo jeho jméno a příjmení zveřejněno na dobu neurčitou na stránkách provozovatele soutěže či jeho Facebooku, či jiných jeho sociálních sítí.

 

2. Předání výher

Vylosovaní výherci (losování probíhá elektronickým systémem generování náhodných čísel) jsou kontaktováni zpravidla e-mailem zadaným při jejich vstupu do soutěže. Ceny jsou zpravidla odesílány na bankovní účet výherce, který v odpovědi na informaci o výhře zašle výherce provozovateli serveru.

V případě, že výherce vytvoří fotografii s obdrženou výhrou, souhlasí tímto se zveřejněním této fotografie v rámci serveru Stastnynakup.cz a jeho Facebooku, či jiných jeho sociálních sítí.